Nowoczesna i proeuropejska szkoła

  

 Podsumowanie projektu "Nowoczesna i proeuropejska szkoła"

 Nasza Malta - kurs językowy dla nauczycieli

 Moja Irlandia - kurs językowy dla nauczycieli

 Kurs dla nauczycieli języka niemieckiego w Wiedniu

Zmagania z językiem angielskim zakończone sukcesem

 „Mój kraj, moja Wielkopolska” – kolejne działanie projektowe

Kolejne spotkanie robocze w ramach realizacji projektu  „Nowoczesna i proeuropejska szkoła”

 


 

Zajęcia z języka angielskiego w ramach przygotowania językowego

 


Zaproszenie do udziału w Tygodniu Języków Obcych

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szeregu imprez organizowanych w naszej szkole w ramach Tygodnia Języków Obcych

 


Zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie do udziału w konkursie na prezentację multimedialną


Spotkanie uczestników zagranicznych mobilności

Nauczyciele ZSP w Kościanie, którzy latem 2017 roku wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe do Austrii, Irlandii i na Maltę, spotkali się w czwartek, 29 września. W czasie spotkania zostały omówione założenia i cele projektu „Nowoczesna i proeuropejska szkoła”.

Uczestnicy mobilności podzielili się działaniami dotyczącymi realizacji projektu oraz upowszechniania jego rezultatów. Wspólnie podjęto decyzje o organizacji wydarzeń szkolnych promujących idee projektu. Część z nich odbędzie się w trakcie  Dni Języków Obcych oraz Dni Otwartych, pozostałe będą osobnymi wydarzeniami szkolnymi. Nauczyciele wymienili także informacje na temat wybranych wcześniej kursów językowych, ich programów i czasu trwania. Ustalono również terminy kolejnych spotkań.


Nowy projekt w ZSP

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie realizuje projekt „Nowoczesna i proeuropejska szkoła”.

Jest on finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sektorze Edukacja Szkolna. Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus+.

Całkowita kwota dofinansowania: 66.075,36 PLN.

Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

Założenia projektu:

Wyjazdy sześciu nauczycieli ZSP na dwutygodniowe zagraniczne kursy językowe i metodyczno-językowe do Irlandii, Austrii i na Maltę. Wyjadą nauczyciele języka niemieckiego, angielskiego, geografii, wychowania fizycznego oraz przedmiotów zawodowych ekonomicznych i z zakresu fryzjerstwa.

Cele projektu:

- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności przez nauczycieli ZSP lub doskonalenie nabytych wcześniej,

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – uczestników projektu, mobilności, poszerzenie i unowocześnienie ich warsztatu pracy,

- wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych państw,

- umocnienie wymiaru europejskiego szkoły  oraz jej międzynarodowego zasięgu.

Koordynator projektu:
Małgorzata Jaśniak

powrót Drukuj