Zajęcia z języka angielskiego w ramach przygotowania językowego

W związku z realizacją projektu „Nowoczesna i proeuropejska szkoła” kilku nauczycieli naszej szkoły bierze udział w  zajęciach z języka angielskiego, które prowadzi pani Agnieszka Klemenska - Woźniak. Nauczyciele Ci wylatują latem tego roku na Maltę na dwutygodniowe szkolenie językowe. Są to: Izabela Konieczna, Tomasz Soszyński i Irmina Jaźwińska.

Wszystko zaczęło się od testu sprawdzającego poziom wiedzy uczestników. Lekcje podzielono na działy tematyczne. Do tej pory udało się zrealizować zagadnienia dotyczące danych osobowych, określania czasu i wskazywania kierunku. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie także nazwy miesięcy i dni tygodnia, liczebniki główne i porządkowe oraz słownictwo związane z pobytem na lotnisku.
Zajęcia odbywają się w blokach półtoragodzinnych. Uczestnicy otrzymują wszystkie potrzebne materiały do nauki i ćwiczeń, a lektorka po każdej lekcji sprawdza poziom ich wiedzy.

Naszym nauczycielom życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy językowej!

powrót Drukuj