Rada Rodziców

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

Wolna Magdalena                  – przewodnicząca

Heliński Dariusz                       – wiceprzewodniczący

Włodarczak Katarzyna            – skarbnik

Wolarczak Agata                      – sekretarz

Jankowska Irmina                    – członek

Pika Małgorzata                      – członek

Kurasiak Tomasz                      – członek

Olejnik Joanna                         – członek

Larweczka Grażyna                  – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Maćkowska Agnieszka            – przewodnicząca

Ruskowiak Kazimierz              – członek

Walenczewska Monika           – członek

powrót Drukuj