Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Barłożyk Katarzyna               - przewodniczący
Wojtkowiak Krzysztof            - wiceprzewodniczący
Rochowiak Krystyna             - skarbnik
Świtała Mariola                     - sekretarz
Haremza Dariusz                  - członek
Barańska Karolina                 - członek
Krzyżostaniak Katarzyna       - członek
Kawalec Barbara                   - członek
Olejnik Joanna                      - członek

Komisja Rewizyjna
Pogoda Jerzy                      - przewodniczący
Matysiak Magdalena              - członek
Śmichurska Ewa                   - członek

powrót Drukuj