Psycholog

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

mgr Marta Sekuła

wtorek                 10:00 – 16:00

środa                   09:00 – 14:00

                            14:00 – 15:00 – godzina dostępności

 

mgr Justyna Piotrowska

poniedziałek      09:00 – 14:00

czwartek            10:00 – 16:00

                           16:00 – 17:00 – godzina dostępności

Do zadań psychologa należy:

  • prowadzenie badań i działań mających na celu określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów
  • ocena sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
  • współorganizowanie i prowadzenie z pedagogiem szkolnym różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
  • wspieranie wychowawców klas oraz nauczycieli w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udzielanie indywidualnej bądź grupowej pomocy i poradnictwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

powrót Drukuj