Psycholog

mgr Michał Ciesielski

Do zadań psychologa należy:

  • prowadzenie badań i działań mających na celu określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów
  • ocena sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
  • współorganizowanie i prowadzenie z pedagogiem szkolnym różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
  • wspieranie wychowawców klas oraz nauczycieli w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udzielanie indywidualnej bądź grupowej pomocy i poradnictwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

Środa - 10:00-13:00

Czwartek - 9:00-13:00

Piątek - 10:00-14:00

Istnieje możliwość spotkania z rodzicami w godzinach popołudniowych.

powrót Drukuj