LO dla Dorosłych

Poniższe dokumenty w terminach wyznaczonych można złożyć w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły, albo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP – zgodnie z załączoną instrukcją, albo w razie poprawy sytuacji pandemicznej osobiście w sekretariacie C.

powrót Drukuj