Kurs dla nauczycieli języka niemieckiego w Wiedniu

W ramach projektu „Nowoczesna i proeuropejska szkoła” nauczyciele germaniści - Małgorzata Flieger-Pawlicka i Beata Nowacka, uczestniczyli w kursie metodyczno-językowym w szkole językowej Actilinqua Academy w Wiedniu. Kurs ten został sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w sektorze Edukacja Szkolna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus+.

Kurs, trwający od 3.07.  do 14.07.2017 r., obejmował zajęcia dydaktyczne i kulturoznawcze, a odbywał się w dziesięcioosobowej grupie międzynarodowej, składającej się z nauczycieli z Węgier, Słowacji i Polski.

Zajęcia dydaktyczne podzielono na trzy moduły. Każdy z nich prowadziły świetnie przygotowane lektorki. Wszyscy uczestnicy zgodnie doceniali przyjemną atmosferę i ciekawy sposób prowadzenia kursu. Program zajęć był urozmaicony, gdyż zawierał szereg zagadnień związanych z dydaktyką języka niemieckiego, a także obfitował w wiedzę kulturoznawczą dotyczącą Austrii i samego Wiednia.

Uczestnicy kursu poznali przeróżne metody aktywizujące uczniów, w tym gry i zabawy językowe, metodę stacji, tzw. Lernstationen, czy formę prezentacji multimedialnej. Omówiono zagadnienia zastosowania na lekcji filmów niemieckojęzycznych, utworów muzycznych oraz czasopism do nauki języka i literatury nastawionych na dydaktykę.

Uczestnicy zajęć wypróbowywali poznane metody, wcielając się w role uczniów, tworząc własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem metody uczenia się za pomocą pięciu zmysłów oraz opracowując własne przykłady ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych.

Prowadzące podzieliły się własnym zasobem materiałów dydaktycznych, wskazały na wiele ciekawych tytułów podręczników oraz stron internetowych i portali wspomagających nauczanie języka niemieckiego.

Podczas zajęć nauczyciele mogli podzielić się własnymi doświadczeniami, wymienić poglądy na systemy edukacyjne w różnych państwach, wzbogacić swój warsztat pracy o nowe pomysły i co najważniejsze, odświeżyć własne kompetencje językowe.

Ciekawym doświadczeniem było również poznanie różnic między literackim językiem niemieckim, a dialektem obowiązującym w Wiedniu.

Szkoła Actilinqua zadbała również o czas wolny uczestników kursu, przeznaczając go na poznanie austriackiej kultury i obcowanie z obywatelami Austrii. Codziennie można było skorzystać z oferty tzw. Kultur-und Freizeitprogramm, która zawierała:

  • spacer z przewodnikiem po mieście i poznanie historii dynastii Habsburgów oraz przepięknej architektury Wiednia,
  • pobyt w typowej austriackiej restauracji oferującej specjalności regionalnej kuchni, czy w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni Kaffeehaus, gdzie czekała degustacja przeróżnych rodzajów kawy oraz słodkie przysmaki: Sachertorte, Apfelstrudel i Kaiserschmarren,
  • piknik na wyspie na Dunaju ( Donauinsel),
  • wykłady o tematyce krajoznawczej,
  • warsztaty taneczne z nauką walca,
  • całodniowa (w weekend) wycieczka do Wachau, rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju i poznanie doliny Wachau, w tym barokowego klasztoru Benedyktynów w Melk oraz urokliwego miasteczka Dürrenstein.

Pobyt w stolicy Austrii i uczestnictwo w kursie na pewno należy zaliczyć do ciekawych doświadczeń zarówno życiowych, jak i zawodowych. Wszystkim zainteresowanym polecamy taki właśnie sposób doskonalenia zawodowego.

Swoje wrażenia z Austrii opisały Beata Nowacka i Małgorzata Flieger – Pawlicka.

powrót Drukuj