Podsumowanie projektu

Dnia 16 października 2017 roku w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dyrekcji, uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie "Nowoczesna i proeuropejska szkoła" realizowanym w naszej szkole od 1.09.2016 r. w ramach Programu Operacyjnego PO WER w sektorze „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Projekt jest całkowicie finansowany ze środków unijnych. Obejmował uczestnictwo sześciu nauczycieli naszej szkoły w zagranicznych kursach językowych i językowo-metodycznych, które odbywały się w lipcu br.
Same wyjazdy na szkolenia były uwieńczeniem długiej, żmudnej pracy nad sporządzeniem wniosku i zebraniem ogromnej dokumentacji projektowej, nad którą przy współudziale wszystkich uczestników czuwała koordynator projektu - pani Małgorzata Jaśniak.
Nauczyciele: Izabela Konieczna, Irmina Jaźwińska i Tomasz Soszyński uczestniczyli w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie.
Małgorzata Flieger-Pawlicka i Beata Nowacka spędziły dwa tygodnie w Austrii biorąc udział w kursie metodyczno-językowym dla nauczycieli języka niemieckiego.
Małgorzata Jaśniak brała udział w kursie metodyczno- językowym dla nauczycieli języka angielskiego w Irlandii.
Nauczyciele podzielili się ze społecznością szkolną swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami wyniesionymi ze swoich wyjazdów zagranicznych. Ocenili programy kursów, podkreślając ich walory organizacyjne i merytoryczne. Każdy z uczestników projektu zgodnie przyznał, że kursy językowe w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela. Nabyte podczas zajęć nowe umiejętności i wiedza w zakresie metodyki nauczania języka obcego powinny przełożyć się na doskonalenie dalszej pracy dydaktycznej. Wszyscy cenili sobie również możliwość bliskiego zetknięcia się z kulturą, architekturą i mieszkańcami obcych państw. Zdobyte dzięki kontaktom międzyludzkim nowe doświadczenia wpływają zawsze pozytywnie na rozwój osobisty i zawodowy.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć krótkie prezentacje multimedialne z pobytu na Malcie oraz w Wiedniu i Irlandii, które miały na celu wizualizację słownych j relacji na temat kursów.
Wszystko wskazuje na to, że idea uczestnictwa w zagranicznych szkoleniach językowych zagościła w naszej szkole na dłużej, gdyż w kolejnej edycji projektu weźmie udział ośmiu nauczycieli.

powrót Drukuj