Kolejne spotkanie robocze w ramach realizacji projektu „Nowoczesna i proeuropejska szkoła”

We wtorek, 20 lutego, ponownie spotkali się nauczyciele – uczestnicy projektu „Nowoczesna i proeuropejska szkoła”, którzy w lipcu wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe do Austrii, Irlandii i na Maltę.

Celem spotkania było przedstawienie aktualnych działań projektowych: zakończenie konkursu na najlepszą prezentację multimedialną „Mój kraj, moja Wielkopolska”, podpisanie umowy z uczestnikami, złożenie wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zakup biletów lotniczych lub kolejowych.

Rozmawialiśmy także o sposobie ewaluacji projektu i upowszechnianiu jego rezultatów po powrocie ze szkoleń.

Przed nami jeszcze dużo pracy. Wszyscy czekamy jednak  na wyjazd z niecierpliwością!

Małgorzata Jaśniak

powrót Drukuj