„Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” 2018 r.-2020 r.

 
 
    Praktyki zagraniczne
   Wycieczka do Londynu w ramach programu POWER


 Staże zagraniczne dla uczniów

Już po raz piąty organizujemy staże zagraniczne dla uczniów. Tym razem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie realizuje projekt  „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” nr 18-1-PL01-KA102-048771  Projekt jest realizowany w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus +.

Czas trwania projektu: 17.09.2018 r. - 16.09.2020 r.

Grupa projektowa:

Uczestnikami projektu są uczniowie ZSP w Kościanie:

- w roku szkolnym 2018/19:

16 uczniów III klasy technikum ekonomicznego

16 uczniów III klasy technikum organizacji reklamy

5 uczniów III klasy ZSZ zawód kucharz

- w roku szkolnym 2019/20

16 uczniów III klasy technikum ekonomicznego

16 uczniów III klasy technikum organizacji reklamy

5 uczniów III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia zawód kucharz

Dla ekonomistów praktyki zawodowe będą  zorganizowane w firmach w Bristolu w Wielkiej Brytanii,  a dla techników organizacji reklamy i kucharzy staż zagraniczny będzie odbywać się we Włoszech w Mediolanie .

W sumie na staże zagraniczne do Włoch  i Wielkiej Brytanii wyjedzie w  ciągu 2 lat  74 uczniów.

Cel projektu: 

Udział w projekcie „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” przyczyni się do zdobycia przez uczestników projektu dodatkowych umiejętności zawodowych i umożliwi komunikowanie się w języku obcym. Podniesie to kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy mobilność uczniów, co ułatwi im wejście na rynek pracy. Projekt ma również na celu promowanie wśród uczniów postaw tolerancji, szacunku i otwartości wobec innych kultur, języków i narodów. Projekt zakłada wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. Szkolenia będą dotyczyły poszerzenia teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej.

Zespół projektowy:
Karolina Brzozowska, Romana Woroch, Małgorzata Jaśniak, Joanna Jankowiak-Beuge

powrót Drukuj