Praktyki zagraniczne

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły skorzystała z możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne. Tym razem byli to ekonomiści, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii.

Z podobnych praktyk korzystali regularnie od 2011 roku uczniowie kształcący się w zawodach: TECHNIKA BUDOWNICTWA, TECHNIKA GAZOWNICTWA, TECHNIKA GEODETY, TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY, FRYZJERA I KUCHARZA.

Ostatni wyjazd na staż zagraniczny odbył się w Bristolu w Wielkiej Brytanii w dniach: 30.03. – 14.04.2019 r. i był przeznaczony dla klasy trzeciej technikum ekonomicznego.

Oto krótka relacja uczestniczki stażu:

Na początku kwietnia uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technika ekonomisty praktykowali w zagranicznych firmach w Bristolu w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu:  „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” nr 2018-1-PL01-KA102-047842, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER),  na zasadach programu Erasmus +.
Stażyści codziennie korzystali z autobusów miejskich, by dotrzeć do swoich firm. Tam zajmowali się zadaniami wyznaczonymi im przez pracodawców, zgodnie z programem stażu. Posługiwali się wyłącznie językiem angielskim.  W weekendy uczniowie zwiedzali Londyn, Bath, a także zobaczyli ciekawe atrakcje w Bristolu. Podczas pobytu w Anglii stażyści poznali inną kulturę, jak również przekonali się jak działają firmy za granicą

W zagranicznych zmaganiach towarzyszyły młodzieży opiekunki: panie: Małgorzata Jaśniak i Irmina Jaźwińska, a podczas wizyty monitorującej dołączyły do nich panie: Karolina Brzozowska i Romana Woroch.

Przebieg stażu relacjonujemy na bieżąco na facebooku: Staże zagraniczne uczniów ZSP Kościan

powrót Drukuj