„Historie drzewami pisane”

14 lutego 2020 roku uczniowie klasy 1LO uczestniczyli w konferencji rozpoczynającej projekt „Historie drzewami pisane”, która odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Kościan.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na  znaczenie zadrzewień i zakrzewień dla  zmian klimatu, gleby, wody, powietrza, dziko żyjących roślin i zwierząt, dla uprawy roślin użytkowych, zdrowia ludzkiego, w tym rekreacji ruchowej. Zwrócono szczególną uwagę na rolę zachowania starych gatunków drzew i krzewów.

Prelegentami byli:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan – Maciej Cudak

Kierownik Katedry Hodowli Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Wojciech Kowalkowski

Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – Marlena Kowalkowska

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej akademii Nauk – prof. dr hab. Krzysztof Kujawa

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kościan – Aleksandra Sobierajewicz.

Przerwę między wykładami umilił pyszny catering .

Opiekun grupy

Katarzyna Naglik

powrót Drukuj