Pożegnanie Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

22 czerwca 2018 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie Absolwentów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów.

Społeczność szkolna szczególnie serdecznie powitała gości przybyłych na uroczystość: Bernarda Turskiego – Starostę Kościańskiego, Ewę Bebę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Bolesława Ratajczaka – Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Norberta Kozłowskiego – Specjalistę do spraw promocji Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Karola Pawlaka - Starszego Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie, Mariana Kurasiaka – I Podstarszego Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie, Floriana Sekułę – II Podstarszego Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Katarzynę Barłożyk – Przewodniczącą Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Absolwentów i uczniów uroczystymi przemówieniami pożegnali: Dyrektor Szkoły Małgorzata Durek, Starosta Kościański Bernard Turski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP w Kościanie Katarzyna Barłożyk. Wszyscy przemawiający docenili wysiłek uczniów na drodze zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz ogromne zaangażowanie w życie Szkoły i jej całej społeczności.

22 czerwca 2018, ostatni dzień roku szkolnego 2017/2018 to doskonała okazja, by podsumować dziesięć miesięcy wytężonej, ale i przyjemnej pracy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Franciszka Ratajczaka.

Pożegnaliśmy 135 absolwentów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 22 osoby otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia w nauce.

Zawodnicy szkolnej drużyny kajakarskiej wraz ze swym trenerem – Tomaszem Soszyńskim, zostali  nagrodzeni za spektakularne zwycięstwo w IV Regatach Kajakowych.

W czasie uroczystości Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie - Bolesław Ratajczak i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie – Małgorzata Durek podpisali porozumienie w sprawie współpracy, której zadaniem będzie promowanie kształcenia zawodowego i dualnego na terenie subregionu leszczyńskiego.

Uroczystość zakończyły występy uczniów naszej szkoły – laureatów Talent - Asów 2018.

Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie wręczono pozostałe świadectwa.

Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Edyta Pokorska

powrót Drukuj