Nadanie szkole nowego sztandaru i pożegnanie Absolwentów

W piątek 28 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie klasy czwartej II Liceum Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum kształcącego w zawodach: technika ekonomisty, technika gazownictwa, technika geodety, technika reklamy, technika budownictwa, technika rachunkowości, technika mechanika. 

Ważnym momentem uroczystości było pożegnanie absolwentów oraz całej społeczności szkolnej ze sztandarem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i ślubowanie przy nowym sztandarze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Zmiana sztandaru nastąpiła wraz z odejściem ostatniego rocznika absolwentów gimnazjum. Dyrektor Małgorzata Durek przybliżyła młodzieży oraz zaproszonym gościom symbolikę nowego sztandaru. Podkreśliła również, że Absolwenci opuszczający mury szkoły uczestniczą w niezwykłym wydarzeniu i jeszcze trwalej zapisują się na kartach historii. 

Szczególnym momentem podczas uroczystości było wyczytanie uczniów z najwyższymi wynikami oraz wręczenie świadectw z tzw. czerwonym paskiem. 15 spośród 90 uczniów zakończyło naukę z wyróżnieniem. Świadectwa wręczyła im pani dyrektor wraz z wychowawcami. Najwyższą średnią uzyskała Natalia Bąk (5,35) uczennica LO.  Panie Anna Ruszkiewicz oraz Grażyna Jankowska, Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w obecności wychowawców oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Magdaleny Wolnej wręczyły absolwentom nagrody książkowe za szczególne osiągnięcia .

Podczas uroczystości do Absolwentów swoje słowa skierowali również zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego pani Iwona Bereszyńska, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie pan Tadeusz Waczyński oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Wolna. W tym ważnym dniu w imieniu Absolwentów pożegnanie wygłosił Kamil Skrzydlewski. W imieniu młodszych kolegów maturzystów pożegnał Patryk Kunc, cytując hasło „PER ASPERA AD ASTRA”- Przez trudności do gwiazd. 

Uroczystość zakończyły występy wokalne oraz taneczne przygotowane przez uczniów młodszych klas.

powrót Drukuj