Wizyta w Urzędzie Pracy

14 kwietnia br. klasa 4 BRG udała się do Urzędu Pracy w Kościanie.

Celem wycieczki było pozyskanie informacji na temat korzyści, które może przynieść rejestracja w urzędzie w przypadku ustania stosunku pracy, zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego, czy chorobowego.

Uczniowie dowiedzieli się, że w przypadku rejestracji osoby bezrobotne mogą skorzystać z dostępu do usług pośrednictwa pracy – aktualnych ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy przez przedsiębiorców, doradztwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych. Ponadto duża liczba osób bezrobotnych jest zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej jako alternatywy dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Z tego względu bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się dotacje przyznawane przez powiatowe urzędy pracy na rozpoczęcie własnej działalności.

Dzięki zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, można nabyć także prawo do ubezpieczenia zdrowotnego - jest to niezwykle istotne uprawnienie, ponieważ zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z opieki medycznej. Osoba bezrobotna ma do niego prawo przez cały okres pozostawania w rejestrze urzędu.

Rejestracja w Urzędzie Pracy może przynieść wiele korzyści. Wszystko zależy od tego, jakie oczekiwania prezentuje dana osoba.

Beata Witiuk

powrót Drukuj