w 2024

  Job shadowing w Rimini

 

Nowe wyzwania – nowe umiejętności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przystąpił do realizacji projektu „Nowe wyzwania – nowe umiejętności” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000128724 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Czas trwania projektu to okres od 1.12.2023r. do 31.12.2024r.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe. Całkowita wartość projektu to 247 508,26 zł, wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 204 243,87 zł.

Cele projektu są bardzo szerokie. Obejmują następujące płaszczyzny funkcjonowania szkoły:

• podniesienie kompetencji językowych w zakresie użycia języka angielskiego 18. nauczycieli niejęzykowych z poziomu A2 i B1 odpowiednio do A2+ i B1+, 

• zwiększenie nacisku na wychowanie uczniów w duchu wartości proeuropejskich przez promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności,

• poprawę kompetencji cyfrowych i społecznych przez wykorzystywanie w nauczaniu nowoczesnych strategii i technik,

• zwiększenie współpracy międzynarodowej szkoły i jej promocję,

• promowanie aktywnego stylu życia przez rozwój innowacyjności w zakresie metodyki nauczania i rozwiązań organizacyjnych.

W ramach realizacji działań projektowych 21. nauczycieli naszej szkoły wyjedzie na specjalistyczne szkolenia i obserwację pracy w szkole (job shadowing) do Włoch, Grecji i Hiszpanii:

•„PE teachers in action” – to szkolenie strukturalne dla nauczycieli wychowania fizycznego, dotyczące m. in. profilaktyki urazów sportowych, roli odżywiania i odnowy biologicznej w sporcie, sposobów motywacji w sporcie,

•„Dealing with cultural diversity in class: tips, challangies, opportunities” – jest szkoleniem strukturalnym dla nauczycieli uczących różnych przedmiotów, którego tematyka obejmuje m.in. metody pracy z uczniami o zróżnicowanym profilu kulturowym, językowym i emocjonalnym,

• Job shadowing/obserwacja pracy – to rodzaj szkolenia praktycznego, w czasie, którego nauczyciele ZSP w Kościanie będą obserwować pracę swoich koleżanek i kolegów w Hiszpanii i Włoszech. Obserwacja będzie dotyczyła głównie zajęć z wykorzystaniem narzędzi IT i sposobów motywowania uczniów do pracy. Uczestnicy mobilności będą obserwowali sposoby użycia i kształtowania umiejętności miękkich.

Wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkoleń poszerzą warsztat dydaktyczny nauczycieli naszej szkoły oraz uatrakcyjnią prowadzone przez nich zajęcia z uczniami.

Koordynatorkami projektu są panie Małgorzata Jaśniak i Karolina Brzozowska.

Zapraszamy do śledzenia relacji z działań projektowych na Facebook’u:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100062986193864

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

powrót Drukuj