Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsp-koscian.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:2015-08-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2015-08-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

alt+s = szukaj
att+K = kontrast
alt + T = rozmiar fonta
alt+M = menu na mobilkach
alt+G = strona główna
alt+1 = archiwum aktualności (na głównej)
alt+Z = galerie (z prawej kolumny)
alt+ 2-9 - kolejno edziennik, plany lekcji, listy zastępstw, stowarzyszenie, klub sportowy, olimpiady, starostwo, MEN


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Durek.
 • E-mail: dyrektor@zsp-koscian.pl
 • Telefon: 65 511-41-35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiat Kościański z siedzibą w Kościanie 
 • Adres: al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
 • E-mail: starostwo@powiatkoscian.pl
 • Telefon: 65 512 17 85, wew. 10, 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan

wyposażony jest w windę zewnętrzną przy wejściu głównym do szkoły, przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń na parterze. W związku z tym, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do sekretariatu szkoły, świetlicy, gabinetu pielęgniarki, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń znajdujących się na tym poziomie.
Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Portierni i w Sekretariatach E lub C, które mieszczą się na prawo od wejścia głównego. Pracownicy Sekretariatu przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy i kierują ją do odpowiedniej osoby.

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

powrót Drukuj