Zajęcia specjalistyczne na Politechnice Poznańskiej

W dniach od 1 do 5 października 2018 roku uczniowie klasy IV technikum mechanicznego uczestniczyli w praktykach zawodowych odbywających się na Politechnice Poznańskiej. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Pierwszego i ostatniego dnia uczniowie rozwiązywali test  z posiadanych kompetencji i umiejętności. Zapoznali się z regulaminem laboratorium i obowiązującymi zasadami bhp. Następnie otrzymali wykaz zadań do wykonania. Zadania uczniów polegały m.in. na programowaniu robotów, projektowaniu dowolnych części maszyn i urządzeń w programie AutoCAD oraz badaniu przekładni i silników elektrycznych. Ostatniego dnia uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. Mieli również możliwość zwiedzenia Politechniki.

Na koniec wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty z bardzo dobrymi i celującymi ocenami.

Katarzyna Rygielska

powrót Drukuj