Właściwe odżywianie podstawą zdrowia

19.09.2018 roku w ZSP w Kościanie  odbyło się spotkanie z Panią Dietetyk – Justyną Samol. Tematem wykładu było żywienie młodzieży i sportowców. Uczestniczyła w nim młodzież klas I – III LO, I i III klasy kucharzy oraz III klasa TE.

Pani dietetyk przedstawiła młodzieży zasady odżywiania w sporcie, a także odniosła się do właściwego, dobowego odżywiania młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o właściwym doborze składników odżywczych w diecie, prawidłowym komponowaniu posiłków, ze szczególnym naciskiem na śniadanie, o szkodliwym wpływie napojów energetyzujących oraz coli na organizm człowieka.

Uczniowie wysłuchali wykładu, który na pewno pozytywnie wpłynie na ich racjonalne odżywianie będące podstawą ich zdrowia i dobrego samopoczucia.

Organizator spotkania – Marzena Buchowska

powrót Drukuj