W nowe wyzwanie……

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Ciepłe, słoneczne lato dobiegło końca.   

4 września, bieżącego roku, rzesze uczniów naszej szkoły, w galowych strojach, dzielnie odpowiedziały na inauguracyjne wezwanie. Ze względu na liczebność uczniów, uroczystość przywitania odbyła się dwukrotnie. Prowadzącymi byli uczniowie z wyższych klas technikum: Daria Szymańska z IV TGK i Szymon Przymus z V TBEl.  

Wszystkich serdecznie przywitała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka, Pani Małgorzata Durek, zarówno: kierownictwo szkoły, zaproszonych gości: Karola Pawlaka, Mariana Kurasiaka i Dawida Kaźmierczaka z Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie, rodziców, grono pedagogiczne z pracownikami, przedstawicieli mediów, zgromadzoną młodzież, a  szczególnie uczniów klas pierwszych.

 Nie zapomniano o 84 rocznicy wybuchu konfliktu zbrojnego w II wojnie światowej,  składając hołd walczącym i poległym w trudzie odzyskania pokoju. Ich poświęcenie uczczono minutą ciszy. Pani Dyrektor wyraziła smutną refleksję, że już drugi rok ma miejsce agresja Rosji na suwerenność Ukrainy, dlatego szczególnie serdecznie, pozdrowiła uczniów z Ukrainy, edukujących się w naszej szkole, formułując pozdrowienie nawet w ich ojczystym języku. 

Dyrektor zwróciła uwagę na prężny rozwój szkoły, jej ciągłą modernizację z aktualnie budowanymi warsztatami szkolnymi, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, dzięki wspólnemu wysiłkowi kadry nauczycielskiej i uczniów.  Nowoprzyjętym pierwszoklasistom w liczbie ponad trzystu, jak i wszystkim uczniom życzyła: spełnienia ambicji,  motywacji i przyjaźni, rozwoju intelektualnego i społecznego, zapraszając do udziału w konkursach, olimpiadach i wycieczkach.

Uroczystym akcentem inauguracji było ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych na Sztandar Szkoły i Sztandar Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie. W słowach przysięgi podkreślano: systematyczność, wytrwałość, dbałość o honor, uczciwość, gorliwość, szacunek wobec  innych ludzi, miejsca edukacji i pracy.

Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły Franciszka Ratajczaka. Po uroczystości uczniowie klas przeszli do sal, by spotkać się z oddanymi  wychowawcami.

Wszystkim uczniom,  nauczycielom i pracownikom życzymy pogody ducha, pozytywnych doświadczeń, miłych relacji, bardzo dobrej atmosfery, rozwoju i radości w naszej szkole.

 Bardzo serdecznie witamy.

powrót Drukuj