Sukces Pocztu Sztandarowego

10 października 2023 r. odbył się Pierwszy Powiatowy Konkurs Ceremoniału Sztandarowego „Na Baczność, czy na spocznij?”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu polskich symboli narodowych oraz znajomości ceremoniału szkolnego i zasad musztry pocztów sztandarowych. W konkursie wzięły udział trzy szkoły ponadpodstawowe oraz piętnaście szkół podstawowych z naszego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Adrianna Grzybowska, Daria Szymańska oraz Mateusz Matuszkowiak z klasy 4TGK oraz rezerwowi Lena Jankowska (2TE) i Igor Matyaszczyk (4TGK) . W pierwszym etapie konkursu młodzież rozwiązywała test a w drugim prezentowała musztrę. Poczty Sztandarowe były oceniane przez komisję w składzie: porucznik Adam Jakubowski z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Łukasz Lucerek – zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Jacek Donaj – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Po kilku tygodniach przygotowań do konkursu udało się wywalczyć pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Przygotowania do konkursu nadzorowali opiekunowie pocztu sztandarowego Anna Włodarczak i Łukasz Włodarczak.

powrót Drukuj