POWSTANIE WIELKOPOLSKIE- czcimy pamięć bohaterów

27 grudnia, dla Wielkopolan, jest wyjątkowym dniem wspomnień. Obchodzona jest rocznica wybuchu narodowego zrywu – POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, jedynego zwycięskiego powstania w historii Polski. Rokrocznie delegacja szkoły uczestniczy w miejskich obchodach wybuchu powstania. Nasza szkoła nosząc dumne imię Franciszka Ratajczaka pierwszego powstańca, który zginął w dniu wybuchu powstania, oprócz udziału w uroczystościach patriotycznych, oddaje hołd swojemu patronowi.

powrót Drukuj