Handel Ludźmi

 Klasa 1 GEg w dniu  18 października 2019 roku uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych związanych z obchodzonym w  Europie dniem Walki z Handlem Ludźmi. Wydaje się, że czasy niewolnictwa i transport niewolników do pracy przymusowej to zjawisko z przeszłości i nie dotyczy współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: pracy przymusowej w nieludzkich warunkach, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowych małżeństw. Sprawcy stosują różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości ofiar, żerując na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które stało się na tyle poważne, że coraz częściej na arenie światowej międzynarodowe instytucje poświęcają tej kwestii swoją uwagę, a w obrębie państwa zajmują się organy sciągania i organizacje pozarządowe, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej. O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc. Każdy na skrzynkę e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz zadzwonić na telefon  zaufania o numerze 664 974 934, który  służy do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

powrót Drukuj