Działania Szkolnego Koła PCK

Od 2016 roku w Ratajczaku działa Szkolne Koło PCK, którego koordynatorem jest pani Bogumiła Basak. Członkiem Koła PCK może zostać każdy uczeń pragnący w humanitarny sposób nieść pomoc innym lub otoczyć opieką młodszych kolegów. Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kościanie. Placówka istnieje od 2004 roku i stanowi wsparcie dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej,  poszkodowanych na skutek utraty miejsca zamieszkania, itp. Osoby potrzebujące znajdują w ośrodku zamieszkanie, wsparcie psychologiczne i pomoc prawną.
Od 1 listopada do 30 marca placówka wspomaga również bezdomnych, wydając im raz dziennie ciepły posiłek.

Uczniowie naszej szkoły pełnią w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dyżury, podczas których służą pomocą młodszym kolegom w nauce oraz organizują dodatkowe atrakcje. W okresie przedświątecznym uczennice 1 LO zorganizowały Piernikolandię (pieczenie i zdobienie pierników).

 Warto wspomnieć o zaangażowaniu naszej młodzieży w organizację Turnieju dla Dominiki. Impreza miała miejsce 11 grudnia 2016 roku. Nasi uczniowie służyli pomocą podczas trwania turnieju: sprzedawali ciasto i kawę, roznosili ulotki, a na zakończenie sprzątali halę sportową przy Zespole Szkół nr 4 w Kościanie.

Szkolne Koło PCK, w miesiącach styczniu i lutym, zorganizowało zbiórkę żywności i środków chemicznych. Pokaźne paczki zostały przekazane 15 marca  Ośrodkowi. Zostaną rozdane wśród osób najbardziej potrzebujących.

Wolontariusze PCK  realizują założenia zdrowotno-oświatowe i opiekuńcze. Działają na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich i skrzywdzonych przez los. Towarzyszy im postawa empatyczna, która pomaga przezwyciężać bariery myślowe i uwrażliwiać  na krzywdę innych ludzi.

Zachęcamy młodzież naszej szkoły do aktywnego udziału w działaniach Szkolnego Koła PCK. Bliższych informacji udziela pani Bogumiła Basak.

Wolontariuszki Szkolnego Koła PCK

powrót Drukuj