Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia pod nazwą  „ Narkotyki- chemiczna pułapka” prowadzone były wśród wszystkich uczniów klas pierwszych  w dniach 24 i 25 października 2018 r. W warsztatach brało udział 193 uczniów.  Prowadzącym zajęcia była psycholog psychoterapeuta systemowy pani Agata Kałużna pracownik Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Celem zajęć było usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków i dopalaczy, podniesienie świadomości młodzieży na temat  przyczyn powstawania oraz mechanizmów uzależnień. Założeniem głównym, który przyświecał organizatorom zajęć była edukacja młodzieży na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych używania narkotyków i dopalaczy. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów 90 minutowych dla każdej grupy z wykorzystaniem metod aktywizujących takich jak: praca w grupach, burza mózgów, wykład, dyskusja, praca w parach.

Przebieg zajęć obejmował następujące zagadnienia:

  • substancje psychoaktywne - ich podział i działanie,
  • narkotyki – dopalacze, czym są i co wchodzi w ich skład,
  • projekcja filmu – „Narkotyki i dopalacze oczami kierownika Oddziału Toksykologicznego- Kardiologicznego w Lublinie”,
  • dyskusji „ dlaczego młodzi ludzie, mimo dużej wiedzy na temat możliwych konsekwencji sięgają po narkotyki, dopalacze?”,
  • czym jest uzależnienie i jak się ono rozwija - omówienie mechanizmów uzależnienia
  • omówienia skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych.
  • dyskusji „czy istnieje alternatywne wyjście” zwrócenie uwagi na sport, realizację swoich marzeń planów,
  • weryfikacja wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy w formie zadań dyskusji „Fakt czy mit”,
  • wskazanie i udzielenie informacji o instytucjach zajmujących się pomocą osobom eksperymentującym i uzależnionym.

Elżbieta Kwaśna

powrót Drukuj