Wycieczka przedmiotowa do ZUS

Krótko przed końcem roku szkolnego, pewnego pięknego, czerwcowego i upalnego dnia, my, uczniowie klasy I TE, wraz z opiekunem, p. Beatą Witiuk, wybraliśmy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Sali Obsługi Klienta powitała nas Kierownik Inspektoratu, p. Marzena Gruchot, która na wstępie przekazała nam, że działalność ZUS nakierowana jest na realizację zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz że zakład jest jednostką finansów publicznych, zaś jego główne zadania to m.in.:

  • dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Alimentacyjnego, 
  • opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy,
  • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych ZUS,
  • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

W następnym punkcie programu mogliśmy się przyjrzeć archiwum, w którym przechowywane są dokumenty przedsiębiorców, instytucji, ale też i zwykłych ubezpieczonych. W salce prelekcyjnej, do której udaliśmy się na zakończenie naszej wizyty, Pani Kierownik, wykorzystując prezentację, przedstawiła istotne informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Kornelia Brzezińska  

 

powrót Drukuj