„Księgowi realizują projekt zdalnie”

Uczniowie klasy pierwszej, kształcący się w zawodzie Technik Rachunkowości, kontynuują realizację pilotażu programu nauczania w ramach projektu ,,Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej’’.

W maju i czerwcu odbyły się kolejne spotkania projektowe z dr Marią Golec z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na  zajęciach lekcyjnych realizowanych zdalnie, uczniowie mieli możliwość poszerzania i utrwalania wiedzy pozyskanej wcześniej w szkole podczas lekcji przedmiotowych oraz pogłębienia akademickiego języka ekonomicznego. Tematyka dotyczyła zagadnień bankowych: „Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?”, „Znaczenie i rola Narodowego Banku Polskiego”. 

Odbyły się również ćwiczenia z mgr Mają Błaszczak na temat komunikacji interaktywnej. 

Nasi uczniowie  wzięli również udział w wykładzie w formie webinarium przeprowadzonym przez dr Urszulę Wysocką – „Od doradcy bankowego do kreatora bankowości”.

Zajęcia teoretyczne, tak jak do tej pory, odbywały się poprzez platformę ZOOM z wykorzystaniem domeny WSB.

Opiekun: Beata Witiuk

powrót Drukuj