Zdalne nauczanie do 20 lutego 2022 roku

14.02.2022

KOMUNIKAT

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 11 lutego 2022 roku wszyscy uczniowie i nauczyciele odbywają lekcje w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem i planem zastępstw do 20 lutego 2022 roku
Zajęcia warsztatowe nadal odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z planem lekcji w pracowniach przy ul. Młyńskiej 5 (dotyczy uczniów TB, TM, TGa).
Również zajęcia praktyczne uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich kształcących w zawodzie technika elektryka i realizowane w podziale na grupy el1 i el2 odbywać się będą w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców.

powrót Drukuj