Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim webinarium „Po co nam prawa człowieka?”, zorganizowanym przez CEO w Warszawie

Pojęciem „praw człowieka” posługujemy się całkiem często. Zdarza nam się mówić, że rodzice naruszają nasze prawa człowieka, kiedy każą nam iść wcześnie spać, a my przecież mamy prawo do wolności…

25 marca 2021 r. niemal 650 osób wzięło udział w webinarium. Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie, uczennice oraz nauczyciele- szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Z naszej szkoły wzięło udział 6 uczniów oraz p. Katarzyna Marciniak-Helińska. 

Spotkanie poprowadzili: 

- prof. INP PAN dr hab. Witold Klaus - prawnik, kryminolog, badacz migracji i aktywista społeczny.

-  dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst- prawniczka, kryminolożka.

Podczas webinarium dowiedzieliśmy się m.in.:

- Jakie mamy prawa człowieka i jaki jest stopień ich ochrony.

- Czym jest wolność słowa i jakie są jej granice.

- Jak nadużywane są prawa człowieka do mało szlachetnych i sprzecznych z duchem tych praw celów.

- Czy prawa człowieka w przypadku nastolatków podlegają jakimś ograniczeniom.

- Czym jest SLAPP, czyli strategiczny proces sądowy ograniczający aktywność publiczną.

Organizatorzy odpowiedzieli również na liczne pytania zadawane przez uczestników na czacie.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki mogli uzyskać po spotkaniu zaświadczenie o udziale w webinarium, podpisane przez dr Jędrzeja Witkowskiego- Prezesa Fundacji CEO.

Klaudia Kiemel, 4TOR

powrót Drukuj