Święto Patrona Szkoły

28 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie odbyła się Akademia z okazji Święta Patrona Szkoły Franciszka Ratajczaka.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu Rzeczpospolitej Polskiej oraz powitania i przedstawienia zaproszonych gości przez Dyrektora Szkoły Małgorzatę Durek. Starostwo Powiatowe reprezentowała Iwona Bereszyńska -Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, Urząd Pracy - Ewa Beba - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Stowarzyszenie Geodetów Polskich -Waldemar Sztukiewicz - Wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu i Zbigniew Józefowski - Prezes Kościańskiego Koła Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
W imieniu Starosty Kościańskiego życzenia z okazji Święta Patrona złożyła społeczności szkolnej Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska. Do życzeń dołączył się Waldemar Sztukiewicz – Wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, który podarował też książkę Czas wolności – czas przemian. Traktat Wersalski i rok 1919
 w zachodniej Polsce. 

Już przemówienia wygłoszone na wstępie akademii wprowadziły wszystkich w bardzo podniosły i patriotyczny nastrój, mówiły bowiem o dawnej niewoli Polaków oraz o ich pełnej poświęcenia walce o odzyskanie wolności.

W części artystycznej młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia historyczne związane z  Powstaniem Wielkopolskim, działalnością Kościańskich Skautów i biografię Patrona Szkoły Franciszka Ratajczaka, , który „przyglądał się” artystycznym działaniom ze zdjęcia zajmującego ważne miejsce na scenie.

Delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod kamieniem upamiętniającym Patrona znajdującym się przy gmachu szkoły.

Program artystyczny akademii został przygotowany przez uczniów klas: IV LO, IV KMG, 
IV TE, IV TMR, III TGK, I LOp  pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy: Teresy Banaszak, Jadwigi Cugier, Marty Jakubowskiej i nauczycieli wychowania fizycznego - Katarzyny Naglik 
i Karola Dudkowskiego.

powrót Drukuj