Projektowe zajęcia z języka angielskiego

Nauczyciele wyjeżdżający na szkolenia zagraniczne do Palermo na Sycylii i do Malagi w Hiszpanii zakończyli właśnie zajęcia z języka angielskiego. W czasie 30-godzinnego kursu przypominali sobie słownictwo i gramatykę języka angielskiego. Tematyka zajęć obejmowała głównie ćwiczenia rozwijające umiejętności praktycznego użycia  tego języka w sytuacjach dnia codziennego (speaking skills). Nauczyciele pracowali w parach i grupach, często także indywidualnie. Zajęcia prowadziła p. Katarzyna Hejnar-Glumińska, która dodatkowo przygotowywała wiele materiałów do pracy z kursantami. Z pewnością było to dla niej duże wyzwanie, gdyż, jak wiadomo, najtrudniej jest uczyć nauczycieli. Życzymy naszym Nauczycielom, aby ich praca na zajęciach zaowocowała w czasie pobytu na zagranicznych szkoleniach. 

powrót Drukuj