Pożegnaliśmy Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

Nadszedł kres nauki uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia. Dnia 23 czerwca br. otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Absolwenci kształcili się w wielu zawodach, nie tylko w naszej szkole, ale również podczas 4-tygodniowych kursów w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zakończył się dla nich ważny etap w życiu, w którym nabywali umiejętności, bogacili intelekt i kształtowali charakter, uczyli się kultury oraz precyzowali swoje cele życiowe pod opieką nauczycieli oraz opiekunów praktycznej nauki zawodu. 
Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Durek podkreśliła w przemówieniu, że wszyscy Absolwenci mieli w naszej szkole znakomite warunki, aby kształcić swoje umiejętności i nabywać wiedzę, co umożliwi im doskonały start w dorosłe życie. Jest to zasługą dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej oraz firm, z którymi szkoła współpracuje od wielu lat. Dyrektor złożyła gratulacje Absolwentom, doceniając ich trud włożony w naukę oraz życzyła powodzenia i sukcesów w życiu. 

Gratulacje i życzenia Absolwentom oraz Gronu Pedagogicznemu złożyli także Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP w Kościanie p. Magdalena Wolna oraz p. Karol Pawlak - Starszy Cechu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie.   

Szczególnymi wyrazami uznania za pracowitość, sumienność i wytrwałość zostali obdarzeni Absolwenci, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody za swoją działalność. Uczniowie ci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Chwile wzruszenia towarzyszyły wszystkim obecnym podczas uroczystego pożegnania ze Sztandarem i Patronem Szkoły.

W imieniu wszystkich uczniów kończących szkołę przemówienie pożegnalne wygłosił Mateusz Mielcarek z  kl. 3HW. Podziękowanie i wdzięczność za pracę, trud i cierpliwość Absolwenci wyrazili nie tylko słowami, ale również kwiatami złożonymi na ręce Dyrekcji, Wychowawców i Rodziców. 

Uroczystość przygotowały klasy drugie Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z Wychowawcami. Imprezę prowadzili: Jagoda Nowicka z kl. 4TEE i Mateusz Tomczyk z kl. 2kmw. Na scenie wystąpiły nasze wokalistki: Małgorzata Larweczka z kl. 2LOp, Natalia Jankowiak z kl. 2LOp i Daria Szymańska z kl. 3TEG. Nad oprawą muzyczną uroczystości oraz akompaniamentem czuwał p. Karol Dudkowski. Dwukrotnie mieliśmy możliwość podziwiać występ taneczny dziewczyn z zespołu RATDANCE.

Po zakończonej uroczystości uczniowie młodszych roczników udali się na spotkania z wychowawcami klas. Absolwenci udali się do swoich domów, pełni nadziei i planów na przyszłość. 

powrót Drukuj