Per aspera ad astra

27 kwietnia to dzień szczególny, dzień, w którym pożegnaliśmy naszych Drogich Absolwentów. W tym roku szkołę ukończyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Absolwenci liceum realizowali kierunek prozdrowotny, słuchacze liceum dla dorosłych zdobywali wiedzę w systemie zaocznym, a technicy uczyli się w pięciu zawodach: technik budownictwa, gazownictwa, ekonomista, mechanik i geodeta.

Pierwszy raz w historii szkoły uroczystość zakończenia roku miała miejsce w nowej hali sportowej. Wielkość hali umożliwiła przygotowanie zakończenia w zupełnie innej scenografii wynikającej z przestrzeni, którą mieliśmy do dyspozycji.

Uroczystość rozpoczęła się, jak zawsze, częścią poważną. Prowadzący Mateusz i Klaudia powitali zaproszonych Gości, Dyrekcję, przybyłych nauczycieli, uczniów klas młodszych, a przede wszystkim, Absolwentów.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły Małgorzata Durek podkreśliła znaczenie możliwości zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności w „Ratajczaku”, jako dobrego startu w dorosłość. Dyrektor złożyła gratulacje Absolwentom, a najlepszym  spośród nich wręczyła świadectwa z wyróżnieniem jako podsumowanie wytrwałej, kilkuletniej pracy.

Bardzo liczne grono przyszłych maturzystów otrzymało listy pochwalne i nagrody rzeczowe za różnorodną działalność wykonywaną na rzecz szkoły i środowiska.

Uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły przez Absolwentów młodszym rocznikom oraz pożegnanie ze Sztandarem i Patronem Szkoły wywołało łzy wzruszenia w oczach obecnych.

W imieniu uczniów kończących szkołę, przemówienie pożegnalne wygłosiła Maja Marcinkowska z klasy IV TGG, a przedstawicielka klas młodszych Jagoda Kaciczak z II LOp złożyła starszym koleżankom i kolegom życzenia szczęścia, sukcesów i powodzenia w dalszym życiu.

Podkreślając  wagę pożegnania, przedstawicielki Abiturientów zaśpiewały kilka piosenek, poprzez które wyraziły żal, że odchodzą w przeszłość lata spędzone w szkolnych murach, ale zarazem radość, że szkoła umożliwiła im start w nową, nieznaną jeszcze przyszłość.

 Pokaz kierunków, w których nasi Absolwenci ukończyli szkołę, przy dźwiękach muzyki adekwatnej do wyuczonego zawodu, jak chociażby: „Podaj cegłę”  Izabeli Trojanowskiej, czy „Gaz na ulicach” zespołu Kult, z wykorzystaniem charakterystycznych dla danego zawodu atrybutów, rozpoczął część artystyczną.

 Zamysłem przygotowujących akademię było ukazanie życia uczniowskiego w „krzywym zwierciadle”; aby dynamicznie i z werwą można było je ukazać, wybraliśmy z wachlarza możliwości lekcyjnych zaledwie cztery: geografię, matematykę, biologię i wf. Przyjęta konwencja wymagała wyszukania utworów, które zastąpiłyby słowa wypowiadane przez aktorów. Przeszukiwanie ogromnego, muzycznego  „arsenału” było zamierzeniem trudnym i na poły ryzykownym, ale o czym świadczył aplauz widowni, w pełni udanym. Tę część zakończył występ dziewczyn, które pod kierunkiem pani Katarzyny Naglik przygotowały piękny układ choreograficzny. Symbolika tańca dla każdego widza była czytelna – nadszedł czas pożegnania ze szkołą. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami,  a o oprawę artystyczną zadbał pan Karol Dudkowski.

Per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd. Niech to zdanie będzie dla Was Absolwenci drogowskazem na kolejne lata Waszego życia!

Opracowała Beata Witiuk

powrót Drukuj