Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie-aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy

 

 

 

   


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

Szczegółowe kryteria przeprowadzania rekrutacji uczestników praktyk zagranicznych - uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.

 

Ogłoszenie

14 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Romana Woroch, Karolina Brzozowska, Małgorzata Jaśniak przeprowadziła rekrutację uczniów klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej , kształcącej w zawodzie fryzjera,  ubiegających się o udział w projekcie ,,Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie-aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W wyniku rekrutacji wyłoniono listę uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne oraz  listę rezerwową.

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA


 Ogłoszenie

14 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Romana Woroch, Karolina Brzozowska, Małgorzata Jaśniak przeprowadziła rekrutację uczniów klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej , kształcącej w zawodzie kucharza,  ubiegających się o udział w projekcie ,,Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie-aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W wyniku rekrutacji wyłoniono listę uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne oraz  listę rezerwową.

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA

 


Ogłoszenie


13 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Romana Woroch, Karolina Brzozowska, Teodor Kubacki oraz nauczyciele języka niemieckiego: Beata Nowacka i Małgorzata Flieger-Pawlicka przeprowadziła rekrutację uczniów klasy II i III oraz IV Technikum, kształcącego w zawodzie technik budownictwa ubiegających się o udział w projekcie ,,Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie-aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W wyniku rekrutacji wyłoniono listę uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne oraz  listę rezerwową.

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA

 


 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościan realizuje projekt  ,,Mobilni zawodowcy z ZSP w Kościanie - aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy".

Projekt jest realizowany w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus +.

Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. - 31.10.2017 r.

Założenia projektu:

Na staże zagraniczne do Niemiec i  Włoch wyjedzie w roku szkolnym 2016/2017 60 uczniów:
20 uczniów z technikum, kształcącego w zawodzie technik budownictwa
20 uczniów z ZSZ, kształcącej w zawodzie kucharza
20 uczniów z ZSZ, kształcącej w zawodzie fryzjera

Cel projektu:

Nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.

Koordynatorzy projektu:
Karolina Brzozowska
Romana Woroch


 

powrót Drukuj