Kongres Samorządów Uczniowskich

W piątek, 22 marca 2019 r. przedstawiciele naszej szkoły, wzięli udział w  II Leszczyńskim Kongresie Samorządów Uczniowskich. W Zespole Szkół nr 2 w Lesznie spotkały się delegacje szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu subregionu. Przedsięwzięcie zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta Leszna wspierana przez Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Powiat Wolsztyński, Powiat Kościański, Powiat Gostyński, Powiat Rawicki oraz Powiat Wschowski. Celem spotkania było wypracowanie uniwersalnego modelu działania samorządów uczniowskich z całego obszaru, mając na uwadze potrzeby społeczności szkolnych, a także edukacja uczniów w zakresie idei samorządności. Wysłuchaliśmy m.in. wykładów nt. „Finansowania działań Samorządów Uczniowskich” i „Społecznego zaangażowania młodzieży w życie lokalne”. Wzięliśmy udział w debatach dotyczących „Polityki młodzieżowej w powiatach subregionu leszczyńskiego” oraz „Inicjatywa, motywacja, zasięg – działania samorządów uczniowskich”.

 Samorząd Uczniowski

powrót Drukuj