Kolejny rok staży zagranicznych w Ratajczaku

Już po raz piąty organizujemy staże zagraniczne dla uczniów. Tym razem Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie realizuje projekt  „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” nr 18-1-PL01-KA102-048771  Projekt jest realizowany w ramach projektu ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu opiera się na zasadach programu Erasmus +.

Projekt zaczęliśmy 17.09.2018 r., a ukończymy 16.09.2020 r.

W roku szkolnym 2018/19 nasi uczniowie byli w Mediolanie  i  w Bristolu.

16 uczniów III klasy technikum organizacji reklamy było na 2 tygodniowym stażu w Mediolanie we Włoszech. 

Podobnie 5 uczniów III klasy ZSZ , kształcącej w zawodzie kucharza 2 tygodnie praktykowało w restauracjach w Mediolanie.

Natomiast 16 uczniów III klasy technikum ekonomicznego sprawdzało swoje umiejętności zawodowe i językowe na 2 tygodniowych praktykach w Bristolu w Wielkiej Brytanii.

W roku szkolnym 2019/20 nasi uczniowie ponownie wyjadą na praktyki zagraniczne

16 uczniów III klasy technikum ekonomicznego

16 uczniów III klasy technikum organizacji reklamy

5 uczniów III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia zawód kucharz

Dla ekonomistów praktyki zawodowe będą  zorganizowane w firmach w Bristolu w Wielkiej Brytanii,  a dla techników organizacji reklamy i kucharzy staż zagraniczny będzie odbywać się we Włoszech w Mediolanie .

W sumie na staże zagraniczne do Włoch  i Wielkiej Brytanii wyjedzie w  ciągu 2 lat 74 uczniów.

Trwają już intensywne przygotowania tegorocznej pierwszej grupy wyjazdowej, która rozpocznie staż 16.11.2019 r. w Mediolanie. Uczniowie ćwiczą język angielski, poznają tradycje i kulturę Włoch. Biorą udział w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych. Z uśmiechem na twarzy odebrali kolorowe wyprawki składające się z materiałów biurowych oraz podręczników. 

W każdej sprawie związanej z projektem uczniowie mogą się zwrócić do koordynatorek projektu: p. Karoliny Brzozowskiej i p. Romany Woroch. Pomoc językową zapewnia p. Małgorzata Jaśniak.

powrót Drukuj