KSZTAŁCENIE JUTRA! Księgowi „studiują” na WSB w Poznaniu

Uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie Technik Rachunkowości, realizują pilotaż programu nauczania zawodu w ramach projektu Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej” .

6 grudnia 2019 r. wyjechaliśmy do Poznania na zajęcia do Wyższej Szkoły Bankowej. Pod opieką Pani dr Marii Golec udaliśmy się do prawdziwej sali wykładowej i obejrzeliśmy prezentację o WSB. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach z przedmiotu „Kredyty i gwarancje bankowe” u Pani dr Małgorzaty Piwnickiej. Wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy prezentacje studentów III roku dotyczące podziału kredytów oraz porównania kredytów i pożyczek. Po przerwie śniadaniowej odbyliśmy zajęcia ćwiczeniowe  z  Panią dr Marią Golec z tematu „Pieniądz w gospodarce – formy, cechy i funkcje pieniądza oraz polityka pieniężna”.

I pomyśleć, jesteśmy uczniami klasy pierwszej szkoły średniej, a już „studiujemy”. Kolejny wypad na uczelnię 17 stycznia 2020 r.

powrót Drukuj