Eliminacje międzyszkolne Turnieju Talentów - Akademia Księgowego” w Poznaniu

Dnia 1 marca  2019 r.  w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu zostały przeprowadzone  eliminacje międzyszkolne Turnieju Talentów, do których przystąpiło 79 uczestników, zwycięzców eliminacji szkolnych.

Etap ten polegał na rozwiązaniu testu o stopniu trudności wyższym jak w eliminacjach szkolnych oraz  zadania obejmującego dekretację dokumentów księgowych w czasie 120 minut.

Naszą szkołę reprezentowała Paulina Haremza.

Wizyta w Stowarzyszeniu była okazją do spotkania z prof. dr. hab. Wiktorem Gabrusewiczem – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz panem Mariuszem Noworyta – Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu i ustalenia terminów spotkań w semestrze wiosennym oraz daty obchodów Dnia Księgowego w naszej szkole. Ekonomiści z klasy III odbędą wizytę studyjną w Poznaniu 25 kwietnia 2019r. roku polegającą na prezentacji uczniom wybranych zagadnień związanych z nauką rachunkowości, prawem podatkowym oraz z zawodem księgowego. Obchody Dnia Księgowego odbędą się 7 czerwca 2019r.

Opiekun  Barbara Klóskowska

powrót Drukuj