Dzień Przedsiębiorczości

7 grudnia 2017 r. w świetlicy szkolnej odbył się „Dzień Przedsiębiorczości”  obchodzony w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Hasłem przewodnim tegorocznych  obchodów było podsumowanie 10 lat przedsiębiorczości w Polsce. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt propagujący  świadomy rozwój powiązany z aktywną postawą wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Dzień Przedsiębiorczości w naszej szkole ma już kilkuletnią tradycję i jest doskonałą okazją do promocji szkoły oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Dla szkoły stwarza możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej, poznania rynku pracy i pozyskania wiedzy o problemach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bezpośrednio od pracodawców.

Spotkanie składało się z sześciu bloków tematycznych, w ramach których uczniowie zadali gościom wiele pytań. Bloki te to: „Własna firma”, „Pracownik i pracodawca”, „Marketing” oraz „Konsument”, „Finanse” i „Etyczny biznes”. Przedstawiciele instytucji, banków, przedsiębiorstw i sami przedsiębiorcy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, w ciekawy i obrazowy sposób odpowiadając na zadawane przez uczniów pytania.

Przedsiębiorcy podkreślali jak ważne jest kształtowanie postawy przedsiębiorczości. Z roku na rok powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, a co za tym idzie, miejsc pracy. Małe i średnie firmy mają coraz większy udział w tworzeniu polskiego PKB. Jak wynika z Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce 2017 opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w połowie 2017 r. zanotowano poprawę nastrojów przedsiębiorców i towarzyszący temu znaczny wzrost wydatków rozwojowych. Działania podejmowane w ramach projektów takich jak m.in.  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości mają przyczyniać się do utrzymania tego pozytywnego trendu na dłużej. Założenie i prowadzenie własnego biznesu ma także wymiar osobisty. Najważniejsze czynniki decydujące o rozpoczęciu działalności gospodarczej to niezmiennie: niezależność od pracodawcy, szansa dodatkowego dochodu, samorealizacji, możliwość powrotu na rynek pracy, szansa na lepsze godzenie życia rodzinnego i kariery.

Spotkanie przygotowały: Walentyna Zep, Joanna Federowicz – Woźniak i Beata Witiuk.

powrót Drukuj