Żegnajcie Absolwenci

W piątek, 26 kwietnia 2024 r. odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie: klasy czwartej II Liceum Ogólnokształcącego, klas piątych Technikum kształcącego w zawodach: technika ekonomisty, technika budownictwa, technika elektryka, technika reklamy, technika mechanika, a także słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

Ważnym momentem uroczystości było pożegnanie się absolwentów ze sztandarem szkoły oraz Patronem Franciszkiem Ratajczakiem.  Sztandar oraz symbole szkoły zostały przekazanie młodszym uczniom, którzy złożyli uroczystą przysięgę godnego reprezentowania społeczności uczniowskiej. Następnie delegacja uczniów złożyła symboliczną wiązankę pod kamieniem, upamiętniającym Patrona Szkoły – Franciszka Ratajczaka. 

Szczególnym momentem podczas uroczystości była przemowa Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Małgorzaty Durek, która zwróciła się do maturzystów i pochwaliła ich wysiłek, trud oraz zaangażowanie. Szczególnie wyróżnienie otrzymały dwie uczennice: Karina Pieśniak uczennica Technikum Budownictwa oraz Julia Wojtaszek absolwentka Liceum Ogólnokształcącego. Świadectwa wręczyła im pani Dyrektor wraz z wychowawcami. Wyróżniono także: Szymona Przymusa, Jogodę Kuczyńską, Patryka Kunca oraz Martynę Mikołajczyk. Panie Anna Ruszkiewicz oraz Grażyna Jankowska, Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w obecności wychowawców oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Dariusza Helińskiego wręczyły absolwentom nagrody książkowe za szczególne osiągnięcia.

Podczas uroczystości do Absolwentów swoje słowa skierował przewodniczący Rady Rodziców pan Dariusz Heliński. W tym ważnym dniu w imieniu Absolwentów pożegnanie wygłosił Patryk Kunc. W imieniu młodszych kolegów maturzystów pożegnał Mateusz Mansfelski. 
Uroczystość zakończyły występy wokalne oraz taneczne przygotowane przez uczniów młodszych klas.

powrót Drukuj