Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych typach szkół w roku szkolnym 2023/2024

II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia


13.10.2023 r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

02.11.2023 r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

02.05.2024 r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

07.05.2024 r. (egzamin maturalny)

08.05.2024 r. (egzamin maturalny)

09.05.2024 r. (egzamin maturalny)

13.05.2024 r. (egzamin maturalny)

17.05.2024 r. (egzamin maturalny)

31.05.2024 r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

19.06.2024 r. (egzamin zawodowy)

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (młodociani pracownicy) udają się do pracy.

Pozostali uczniowie mogą w ramach zajęć opiekuńczych umówić się indywidualnie z wybranym nauczycielem.

powrót Drukuj