Opieka stomatologiczna uczniów

Informacja w sprawie objęcia opieką stomatologiczną uczniów
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

 

Uczniowie mogą zostać objęci opieka stomatologiczną w następujących placówkach:

Gabinety Lekarskie i Stomatologiczne Joanna Skrzypczak, Wojciech Skrzypczak, Kościan ul. Poznańska 15

Przychodnia Denticum Joanna Rybka Stachowiak, Kościan ul. Śmigielska 35

Opieka stomatologiczna sprawowana jest w zakresie:

- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

- profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Wymienione świadczenia zdrowotne udzielane są przez:

Gabinety Lekarskie Kościan, Poznańska 15 w każdy:

poniedziałek           w godz. od 8.00 do 18.00

czwartek                 w godz. od 14.00 do 18.00

piątek                      w godz. od 8.00 do 14.00

rejestracja 65 511 93 09 lub osobiście

Przychodnię Denticum  Kościan, Śmigielska 35 w każdy:

wtorek                    w godz. od 15.00 do 19.00

środę                       w godz. od 10.00 do 14.00

rejestracja 660 240 915 lub osobiście

Chęć skorzystania z opieki stomatologicznej należy zgłaszać w gabinecie B.

powrót Drukuj