Praktyki zagraniczne uczniów z technikum organizacji reklamy

Na staż zagraniczny do Mediolanu udało się 16 uczniów 3 klasy technikum organizacji reklamy. W grupie szczęśliwców znaleźli się:

Adam Szczerbal
Agnieszka Kimel
Alan Kubicki
Dawid Tycner
Dominika Przybylska
Justyna Nowak
Kamila Budzińska
Klaudia Kimel
Konrad Nyczak
Luiza Książkiewicz
Maciej Krzyzostaniak
Marcelina Świtała
Michał Waliszewski
Miłosz Ratajczak
Pola Muńko-Wojciechowska
Weronika Grajek

Uczniowie odbywali praktyki w mediolańskich agencjach reklamowych, gdzie mogli zapoznać się m.in. z nowymi programami graficznymi. Przy pomocy pracowników agencji uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane produkty reklamowe, opracowywali loga na zlecenie firm zewnętrznych, projektowali kartki reklamowe dla firm.

Praktyka uczniów technikum była dość trudna ze względu na umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologia w języku obcym. Nasi uczniowie poradzili sobie z tym problemem doskonale. Oprócz zadań zawodowych stażyści mogli obserwować i poczuć atmosferę panującą w danym miejscu pracy, opierającą się często na przyjacielskich kontaktach.

Projekt:„Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości” jest realizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

powrót Drukuj