Odbiór wyników egzaminów zawodowych

W piątek 30 sierpnia 2019 r. od godziny 8.00 w sekretariacie „C” będą wydawane dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu dla zdających, którzy przystąpili do egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Indywidualne wyniki zdających w kwalifikacjach jednoliterowych będą dostępne od dnia 30 sierpnia 2019 roku od godz. 8:00 na stronie uczniowie.oke.poznan.pl.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych nie udzielamy informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

powrót Drukuj