Branżowa Szkoła I Stopnia

Poniższe dokumenty w terminach wyznaczonych można złożyć w sekretariacie C, albo w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły, albo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawcza ePUAP – zgodnie z załączoną instrukcją  przekazywania wniosku kandydata do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie poprzez ePUAP.

powrót Drukuj