Odezwa Społeczności PaT – wybory życiowe zależą od Ciebie

 W ramach ,,Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”,  na Rynku w Krzywiniu odbyła się PaT, czyli akcja pod nazwą ,,Profilaktyka a Ty”. Jej organizatorzy to Komenda Powiatowa Policji w Kościanie oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu. Patronat nad imprezą roztoczył Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak. Główne jej przesłanie dotyczyło promowania mody na życie wolne od uzależnień.

Młodzież naszej szkoły po raz trzeci aktywnie włączyła się w tę akcję, gdyż 1 czerwca była obecna na Rynku w Krzywiniu, gdzie odczytana została Odezwa Społeczności PaT.  Po jej „energetycznym wybrzmieniu”, w niebo poszybowały gołębie oraz balony symbolizujące wolność wyborów życiowych młodzieży, które – miejmy nadzieję, będą dalekie od uzależnień.

Uczennice z klas Liceum Ogólnokształcącego o kierunku prozdrowotnym  zachęcały wszystkich zgromadzonych do zdrowego stylu życia i wspólnej zabawy, prezentując swoje umiejętności sportowo - taneczne w pokazie fitness.   

powrót Drukuj