Wycieczka do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko

30 listopada 2017 roku uczniowie klasy trzeciej technik gazownictwa, oraz pierwszej technik mechanik, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko.

Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania największej i najnowocześniejszej Kopani Gazu Ziemnego w Polsce, która dostarcza około 25% krajowego wydobycia tego surowca.

Na wstępnie uczniowie zostali przeszkoleni z podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się i przebywania na terenie Zakładu Górniczego, później obejrzeli film i wysłuchali wykład na temat funkcjonowania kopalń w Polsce.

Następnie udali się na zwiedzanie. Poznali wszystkie etapy związane z wydobyciem gazu ziemnego, który znajduje się w skałach wapiennych na głębokości około 2000 m pod powierzchnią terenu. Dokładnie zaznajomili się z procesem wydobycia i przeróbki tego surowca.

Organizatorzy wycieczki: Katarzyna Rygielska i Beata Pawlak

powrót Drukuj