„Misja Integracja”

To piękne hasło przyświecało tegorocznemu XVII Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej, który odbył się 9 maja 2018 roku na terenie kościańskich łazienek. My - wolontariusze naszego Zespołu, już po raz dziesiąty zostaliśmy poproszeni o współorganizowanie tego ważnego dla środowiska powiatu kościańskiego wydarzenia.

Do naszych zadań należało: uporządkowanie i przygotowanie terenu, rozłożenie stołów, ław, przygotowanie,  rozdanie posiłków i co najważniejsze dbanie o naszych kolegów.  Możemy wspomnieć, że hasło  tego dnia w pełni zabrzmiało, gdy już od rana wspólnie z  osobami będącymi pod opieką środowiskowego domu pomocy  społecznej z Kościana zaczęliśmy przygotowywać miejsce spotkania. Miło nam było, że do naszej grupy dołączyli również młodsi koledzy- wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 4 z klasy drugiej gimnazjum, którzy z zaangażowaniem i młodzieńczym zapałem nam pomagali.

Poświęcając swój czas osobom niepełnosprawnym cieszymy się, widząc uśmiech na ich twarzach.

Dziękujemy, że mogliśmy po raz kolejny współorganizować ten dzień i czynnie w nim uczestniczyć.

Wolontariusze ZSP z opiekunem.

powrót Drukuj