BohaterON- włącz historię!

W okresie od 4 do 28.09.2017 r. w naszej szkole trwała ogólnopolska kampania historyczna BohaterON - włącz historię! Projekt powstał z myślą o tym, aby wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne i budować wrażliwość społeczną. Jednym z obszarów działań tej kampanii była akcja wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich. Każdy z nas zyskiwał szansę podziękowania bohaterom walk za ich patriotyczną postawę.

Na terenie naszej szkoły do akcji włączyło się 176 osób, które pisały życzenia i podziękowania kierowane do powstańców. O tym, jak głębokie zawierały one treści, niech świadczą słowa Normana Cukierskiego z klasy 2kw:

„ Dziękuję Wam za to, że za każdym razem dajecie mi powód do dumy, że nie muszę się wstydzić tego, iż dane mi było i jest być Polakiem! To dzięki Wam mogę mówić w swoim ojczystym języku. To, czego dokonaliście, przeszło do historii i zostanie w pamięci potomnych na wieki. Wasza postawa, zaangażowanie i męstwo są godne podziwu. Przez 63 dni oddawaliście życie za swoje marzenia o wolnej Polsce oraz za tych, którzy bali się przeciwstawić siłom wroga. Cześć Wam i chwała! Cześć i chwała bohaterom!”.

Organizator projektu na terenie naszej szkoły: Katarzyna Marciniak - Helińska

powrót Drukuj