„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

W kolejnym już roku ekonomiści wzięli udział w Czasie zawodowców- zajęciach na Politechnice Poznańskiej. Zostały one zorganizowane w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Celem tego programu jest odbudowa kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozwój i ułatwianie relacji pomiędzy uczniami, a pracodawcami.

Pierwszego dnia uczniowie napisali test „na wejściu”; w ten sposób można było sprawdzić jaki będzie przyrost ich wiedzy po zakończonych zajęciach, które miały zakończyć się kolejnym testem, tym razem podsumowującym. Następnie młodzież zapoznana została z regulaminem laboratorium i obowiązującymi podczas pracy zasadami BHP.

Zadań podczas zajęć było multum, poczynając od stworzenia własnej firmy poprzez dokonanie wyboru profilu działalności, zaprojektowanie logo, sporządzenie analizy SWOT, stworzenie biznesplanu dla wybranego przez zespół przedsiębiorstwa, zakładanie kartotek kontrahentów, zatrudnianie pracowników, zgłaszanie ich do systemu ubezpieczeń społecznych, aż do sporządzania listy płac.

Odbywały się także  rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami dla utworzonych firm. Przekrój firm i ich działalności był zróżnicowany, a produkty musiały cechować  się oryginalnością i innowacyjnością. Każdy projekt podlegał ocenie, a później był prezentowany przez każdą grupę na forum.

Zajęcia obejmowały zarówno wykłady, jak też i ćwiczenia praktyczne; praca odbywała się z wykorzystaniem programu Enova, z którym wcześniej młodzież się nie spotkała.

Pięć dni pobytu na Politechnice minęło bardzo szybko. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał certyfikat podsumowujący zdobytą wiedzę.

Opiekunami były Joanna Federowicz- Woźniak i Beata Witiuk

powrót Drukuj