Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. „BohaterON- włącz historię!” ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. 

Jako szkoła bierzemy udział w tej kampanii niemal od samego początku! Włączyliśmy się do niej aby promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową. W tym roku zmieniła się formuła akcji. Wzięliśmy udział w zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego, a uczniowie naszej szkoły własnoręcznie przygotowali ponad 100 kartek dla Powstańców. Przesłaliśmy te kartki na adres Fundacji i mamy nadzieję, że sprawią przyjemność osobom, dla których są dedykowane”.               

Katarzyna Jankowiak, 3 LOp

Opiekun na terenie szkoły: p. Katarzyna Marciniak-Helińska

powrót Drukuj